Směrovka je církevní škola rodinného charakteru. Propojuje MŠ pro děti od 2 let, přípravnou
třídu a ZŠ od 1. do 5. ročníku.

Název školy: symbolizuje základní myšlenku naší školy, tedy společné snažení směřující ke
společnému cíli s vědomím sounáležitosti s ostatními, schopnosti vzájemného soužití,
respektu, tolerance, schopnosti komunikace a kooperace.