Ceny školného

Měsíční poplatek za školné ZŠ 1 700,- Kč

Měsíční poplatek za družinu 550,- Kč

Měsíční za přípravku vč. družiny 2 700,- Kč

Měsíční záloha na stravné u dětí přípravné třídy 1.100,- Kč (55,- Kč/den)

Měsíční záloha na stravném u žáků základní školy 1.200,- Kč (60,- Kč/den)


Změny a ukončení docházky je nezbytné oznámit písemně řediteli školy s dvouměsíčním předstihem.

Školné i zálohy na stravné se hradí pod přiděleným variabilním symbolem do 10. dne v měsíci docházky převodem.

školné na účet č. 270 149 0718/2010 a

stravné na účet č.210 246 0517/ 2010.

Za absence nejsou poskytovány slevy na školném ani na zálohách na stravném. Skutečně spotřebované stravné je vyúčtováno 2x ročně - za I. pololetí k 15.2., za II. pololetí k 15.7. V případě uzavření školy v souvislosti s vládním nařízením a přechodem na on-line výuku je školné i nadále hrazeno v plné výši.