Družina

Motto: "Kdo si hraje – poznává srdcem"

Naše školní družina (dále jen ŠD) má od loňského školního roku otevřená 2 oddělení pro žáky přípravné třídy a 1. až 4. ročník. První oddělení ŠD sdílí letos nově vybavené prostory v přípravné třídě. Společná ranní družina a druhé oddělení probíhá v prostorách učebny pro 1. a 2. třídu. O prázdninách byla rovněž provedena rekonstrukce terénu školní zahrady, která byla vybavena patrovou dřevěnou prolézačkou a dalšími herními prvky. Žákům se tak nabízí mnohem větší možnosti pro odpočinek, relaxaci a družinové aktivity po vyučování.

Cílů máme v tomto školním roce mnoho, ale hlavně nám půjde o to, aby žáci nevnímali odpoledne strávené v družině pouze jako čas, který je dělí od odchodu domů, ale aby se těšili na společné chvíle naplněné zábavou, dobrodružným poznáváním, radostí, kamarádstvím a vzájemným vnímáním i respektem. Snažíme se proto zaměřit se na takové aktivity, do kterých se budou chtít žáci zapojit spontánně sami a budou si při jejich prožívání vzájemně oporou, rádci i pomocníky napříč všemi věkovými skupinami a přitom nepotlačovat vlastní individualitu.

Letos se chceme, kromě dalších běžných činností, zaměřit hlavně na velmi aktuální výzvu dnešní doby, a to vést děti k poznávání krásy a jedinečnost přírody, ale i k uvědomění o její křehkosti a zodpovědnosti vůči ní. Jako každoročně se budeme snažit trávit co nejvíce času i mimo ŠD a starat se o skutečnou přírodu na školní zahradě i při procházkách a výletech v okolí Hostivice. Nezapomene přitom na zpívání při kytaře, čtení pohádek a pokusíme se o třídní divadlo. Dále budeme rovněž pokračovat ve spolupráci na společných akcích školy i s dětmi mateřské školky a jejich učitelkami.

Vážení rodiče a děti, těší se na Vás.

Mirjana Třebešková a Nicolas Týce– vychovatelé ŠD Směrovka