Zápis 2024

10/03/2024

Zápis do ZŠ a přípravné třídy 24.4.2024, 15-18 hod.

Kritéria pro přijetí naleznete v jednotlivých sekcích.

K zápisu je třeba přinést:

  • rodný list dítěte k nahlédnutí
  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce k nahlédnutí
  • vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list (pokud nemáte možnost vytisknout a vyplnit dopředu, můžete si vyžádat formuláře v den zápisu na místě)
  • zpráva z PPP nebo SPC, pokud má dítě speciální potřeby