VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Směrovka je škola církevní, malotřídního rodinného charakteru. Opíráme se o pilíře křesťanské tradice. Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako jedinečná a neopakovatelná osobnost. Takto můžeme ke každému dítěti přistupovat opravdu individuálně, pomáhat mu najít jeho vlastní jedinečnou cestu a získat sebejistotu bezpodmínečného přijetí. Smyslem naší činnosti je vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru, ve které bude dítě spokojené, pozná a objeví mnoho nového, naváže dobrá přátelství a s radostí se k nám bude vracet.

Název školy SMĚROVKA
symbolizuje základní myšlenku projektu - společné snažení nasměrované k jednomu cíli s vědomím sounáležitosti s ostatními, schopnosti vzájemného soužití, respektu, tolerance, schopnosti komunikace a kooperace.

Co nás charakterizuje:

  • důraz na individuální přístup k dítěti
  • výchovu zakotvenou v křesťanských hodnotách
  • rodinné prostředí 
  • malý kolektiv
  • učení prožitkem
  • partnerské vztahy učitel - žák - rodič

 

Novinky

 
Článek pro Český zápas, týdeník Církve československé husitské
 
 
Facebook:

Pro lepší informovanost a komunikaci s rodiči máme také účet na Facebooku.  Otevřít profil můžete z níže uvedeného odkazu.

 
 
 
 
 
 Nabídka školní družiny
Zápis do MŠ zde : přihláška-do-mš,-plná-moc,-dotazník..pdf (270917)
Přihláška do ZŠ : Žádost o přijetí do ZŠ.doc (98304)
DOTAZNÍK Zájmu o vzdělávání dítěte ve SMĚROVCE (na 10min)