VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Směrovka je škola církevní, malotřídního rodinného charakteru. Opíráme se o pilíře křesťanské tradice. Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako jedinečná a neopakovatelná osobnost. Takto můžeme ke každému dítěti přistupovat opravdu individuálně, pomáhat mu najít jeho vlastní jedinečnou cestu a získat sebejistotu bezpodmínečného přijetí. Smyslem naší činnosti je vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru, ve které bude dítě spokojené, pozná a objeví mnoho nového, naváže dobrá přátelství a s radostí se k nám bude vracet.

Název školy SMĚROVKA
symbolizuje základní myšlenku projektu - společné snažení nasměrované k jednomu cíli s vědomím sounáležitosti s ostatními, schopnosti vzájemného soužití, respektu, tolerance, schopnosti komunikace a kooperace.

Co nás charakterizuje:

  • důraz na individuální přístup k dítěti
  • výchovu zakotvenou v křesťanských hodnotách
  • rodinné prostředí 
  • malý kolektiv
  • učení prožitkem
  • partnerské vztahy učitel - žák - rodič

 

Novinky

Učení prožitkem, to je pedagogický směr pana Franze Ketta. 
Všechny učitelky si školení prožily a užily, aby jej mohly předat dětem v naší základní a mateřské škole.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Nabídka školní družiny
Přihlášky na příměstský tábor
Zápis do MŠ zde : přihláška do mš, plná moc, dotazník 2018,19.pdf (1945502)
Přihláška do ZŠ
DOTAZNÍK Zájmu o vzdělávání dítěte ve SMĚROVCE (na 10min)