Přejeme všem krásné léto!

           

                           Školní rok 2020/21 začne pro ZŠ a MŠ v úterý 1.září 2020!

 

Letní provoz bude probíhat od 20.7. do 14.8.2020

Mateřská škola přerušila provoz dne 30.6. 

 

                                    Dne 26.6. v ZŠ proběhlo předání vysvědčení a 

                                               ukončení školního roku 2019/20

 

 

Základní škola je v provozu od 25.5.

 

 

Mateřská škola je od 25.5. v provozu od 7:30hod. do 17:00, tedy bez omezení.

 

 

 

Na základě rozhodnutí ředitelky školy a zřizovatele NO CČSH v Hostivici se

od 23.3.2020

                              Mateřská škola SMĚROVKA UZAVÍRÁ do odvolání.
 

Důvodem je zachování bezpečnosti a zamezení šíření viru SARS-CoV-2

Taktéž z důvodu nařízení povinného nošení roušek, na které není možné učinit potřebná hygienická opatření u dětí a dospělých.
Žádosti o ošetřovné při péči o dítě si můžete osobně vyzvednout
ve středu 25. a čtvrtek 26. března vždy od 9.00 do 12.00 hod. u hlavního vchodu do budovy.

Jinak na požádání, Vám bude zasláno potvrzené na emailovou adresu jako sken.

 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

https://www.unicef.cz/aktualne/169965-8-rad-pro-rodice--jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

 

Od 11.března je základní škola uzavřena do odvolání!!!

 

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Směrovka je škola církevní, malotřídního rodinného charakteru. 

Opíráme se o pilíře křesťanské tradice. 

Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. 

Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako jedinečná a neopakovatelná osobnost. 

Takto můžeme ke každému dítěti přistupovat opravdu individuálně, pomáhat mu najít jeho vlastní jedinečnou cestu a získat sebejistotu bezpodmínečného přijetí. 

Smyslem naší činnosti je vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru, ve které bude dítě spokojené, pozná a objeví mnoho nového, naváže dobrá přátelství a s radostí se k nám bude vracet.

Název školy SMĚROVKA
symbolizuje základní myšlenku projektu - společné snažení nasměrované k jednomu cíli s vědomím sounáležitosti s ostatními, schopnosti vzájemného soužití, respektu, tolerance, schopnosti komunikace a kooperace.

Co nás charakterizuje:

  • důraz na individuální přístup k dítěti
  • výchovu zakotvenou v křesťanských hodnotách
  • rodinné prostředí 
  • malý kolektiv
  • učení prožitkem
  • partnerské vztahy učitel - žák - rodič

 

Novinky

 
 
 
 
Článek pro Český zápas, týdeník Církve československé husitské
 
 
Facebook:

Pro lepší informovanost a komunikaci s rodiči máme také účet na Facebooku.  Otevřít profil můžete z níže uvedeného odkazu.

 
 
 
 
 
 
DOTAZNÍK Zájmu o vzdělávání dítěte ve SMĚROVCE (na 10min)
 

 

Kontaktujte nás