Směrovka je církevní škola rodinného charakteru. 

Propojuje MŠ pro děti od 2 let, přípravnou třídu a ZŠ od 1. do 5. ročníku.

Název školy: symbolizuje základní myšlenku naší školy, tedy společné snažení směřující ke společnému cíli s vědomím sounáležitosti s ostatními, schopnosti vzájemného soužití, respektu, tolerance, schopnosti komunikace a kooperace.

Rodinná škola

Všichni se známe a často se potkáváme na společných akcích, projektech, výletech, ale i na
chodbách. Přechod z MŠ do ZŠ je velmi plynulý a bez stresu pro celou rodinu.

Folklor a křesťanské tradice

Náš přístup k dětem je postaven na křesťanských hodnotách. Zároveň ctíme tradice a zvyky našich předků spojené s koloběhem roku – na podzim děkujeme za úrodu, v zimě slavíme Masopust a chodíme tříkrálovou obchůzku a jiné.

Malý kolektiv

Ve Směrovce jsou děti vzdělávány v početně malých skupinách. Učiteli to dává možnost cílit konkrétněji na individuální potřeby všech dětí.

Angličtina

Naše děti mají možnost navštěvovat už od předškolního roku kroužky angličtiny, od 3.
ročníku pak mají výuku anglického jazyka 3 hodiny týdně. Velkým benefitem jsou malé
jazykové skupiny.

Slovní hodnocení a sebehodnocení

Děti jsou do 3. třídy hodnoceny slovně, jak v průběhu vyučování, tak na vysvědčení. Již od předškolního věku jsou vedeny k tomu hodnotit své pokroky. Učí se samy sebe pochválit a v případě dílčích neúspěchů přemýšlejí nad tím, co by mohly příště udělat jinak.

Projektové vyučování

Výhodou malého kolektivu je také možnost učit se "jinak". Součástí naší výuky jsou projektové dny na různá témata, kde hlavními aktéry jsou samy děti. Učíme se, jak k tématu přistoupit, kde hledat informace, jak projekt zpracovat a také jak ho odprezentovat.

Otevřená komunikace

Zakládáme si na otevřené komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání - žák - učitel - rodič.

AKTUALITY:


Nově otevíráme ve školním roce 2024/25 samostatnou první třídu pro 10 žáků.