Ceny školného 

Měsíční školné je 1.540,- Kć 
Poplatek za družinu je 500,- Kč za měsíc.
Půlroční příspěvek do třídního fondu je 500,- Kč
Stravné 32,- Kč za oběd