Ceny školného 

Měsíční školné je 1.540,- Kć 

Poplatek za družinu je 500,- Kč za měsíc.

Půlroční příspěvek do třídního fondu je 500,- Kč

Stravné 32,- Kč za oběd