Ceny školného 

Měsíční školné je 1.540,- Kć
Půlroční příspěvek do třídního fondu je 500,- Kč
Stravné 32,- Kč za oběd