Vážení rodiče,

v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií a ostatních provozních nákladů jsme po dohodě se zřizovatelem nuceni přistoupit ke zvýšení školného a poplatku za družinu s platností od 1. 9. 2022. Tato změna je provedena v souladu s Dohodou o poskytování základního vzdělávání v Husově základní škole a mateřské škole SMĚROVKA (dále jen Dohoda), článkem V, odst. 1. Nová výše školného je stanovena na 1 700,- Kč měsíčně a poplatek za družinu 550,- Kč měsíčně a je uvedena v Ceníku.

stravné 38,-Kč/den

Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
Olga Kühnlová
Ředitelka Husovy ZŠ a MŠ Směrovka
Hostivice
V Hostivici dne 17. 6. 2022

Vážení rodiče,

v souvislosti s nárůstem cen vstupních surovin a energií jsme nuceni upravit cenu stravného s platností od 1. 2. 2022. Nově za stravu účtujeme 38,- Kč místo dosavadních 32,- Kč. Upravená částka je již zohledněna v předpisu na měsíc únor. V případě, že platíte trvalým příkazem, adekvátně jej, prosím, upravte, popřípadě upravte od března.

Děkuji za pochopení.

Olga Spálenka Kühnlová

ředitelka Husovy ZŠ A MŠ SMĚROVKA