Ceny školného

Měsíční školné je 1.000,- Kč
Půlroční příspěvek do třídního fondu je 500,- Kč
Stravné 50,- Kč za oběd