Ceny školného platné do 30.dubna 2019

Měsíční školné je 1.000,- Kč
Půlroční příspěvek do třídního fondu je 500,- Kč
Stravné 50,- Kč za oběd
 

Ceny školného platné od 1.května 2019

Měsíční školné je 1.540,- Kć
Půlroční příspěvek do třídního fondu je 500,- Kč
Stravné 32,- Kč za oběd