O škole

SMĚROVKA

 je škola církevní, malotřídního rodinného charakteru. Opíráme se o pilíře křesťanské tradice. Smyslem naší činnosti je vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru, ve které bude dítě spokojené, pozná a objeví mnoho nového, naváže dobrá přátelství a s radostí se k nám bude vracet.

Individuální přístup pedagoga, vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě, je samozřejmostí. Zakládáme si na dobrých vztazích a spolupráci s rodiči. Naše žáky vedeme ke vzájemné úctě, respektu a toleranci. 

 

Jak to u nás chodí?

Než se začneme ráno učit, sejdeme se jako doma v rodinném kruhu a věnujeme chvíli sdílení a vzpomínce na minulý den. Shrneme, co se událo důležitého a
povíme si, co nás čeká. Pak se vrhneme do práce. Kombinujeme klasickou matematiku s metodou profesora Hejného. V Českém jazyce klademe důraz na čtení s porozuměním, zvláště oblíbené jsou naše pravidelné čtenářské dílny. Velkou úlohu hraje projektové vyučování, které umožňuje hlouběji se ponořit do
konkrétní oblasti, ať už přírodovědné, humanitní či občanské. V naší škole se nezvoní a také neznámkuje, ani jedno z toho děti nepotřebují. Jsou vedeny k
sebehodnocení vlastní práce, k uvědomění si svých pokroků a stanovení si takových cílů, které je posunou dál. 

Po obědě jdou děti do družiny, která tématicky navazuje na dopolední vyučování.

Naše škola nabízí:

• volná místa pro děti do první a druhé třídy

• malý kolektiv

• rodinné prostředí

• důraz na individuální přístup k dítěti

• partnerské vztahy učitel – žák – rodič

 

Prosíme, informujte nás o Vašem zájmu o nahlédnutí do vyučování. Nahlašte se u paní ředitelky Olgy Spálenka Kühnlové. 

Kontakt: 773 782 535

 

 

Náš příspěvek do soutěže na téma Strom. 

 

 

Přihláška ke stažení zde: Zápisní list pro ZŠ 1.pdf (120433) 

 Odklad školní docházky: žádost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky-Husova zś.doc (28672)