Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je zpracován do pěti integrovaných bloků. Je zaměřen na všechny vzdělávací oblasti. Bloky jsou pojaty rámcově, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a hrubý časový harmonogram. Integrované bloky jsou rozpracovány tak, aby umožňovaly pedagogům tvořivě sestavit a zpracovat jednotlivé tematické bloky, témata a podtémata v třídních vzdělávacích programech (TVP). Do TVP se promítnou specifické podmínky a potřeby jednotlivých tříd, doplňkové programy, dílčí projekty ŠVP a jiné. Při tvorbě TVP je důležitá spolupráce učitelek, jsou k ní přizváni rovněž rodiče. Bloky zahrnují prvky Zdravé školy a vzdělávacího programu Začít spolu.

Integrované bloky jsou zaměřeny na slavnosti a svátky v křesťanském světě spojené s vnímáním změn, které se zároveň dějí v přírodě. Pozornost věnujeme změnám ročních období, klimatickým jevům, poukazujeme na přírodu, její krásy a nutnost ochrany, zabýváme se faunou a florou. Program by měl děti vést k objevování souvislostí, rozvoji logického
a kritického myšlení a smyslu pro ekologii. Naším cílem je vzbudit v dětech zvědavost, lásku k přírodě, naší vlasti a úctu k tradicím. Vzhledem k zaměření školy jsou součástí integrovaných bloků křesťanská témata.

Přehled integrovaných bloků:

ČAS HOJNOSTI – září, říjen - Připomeneme si odkaz sv. Václava a sv. Františka.

Zahajovací spojená s oslavou sv. Václava, Díkůvzdání

ČAS SVĚTEL – listopad, prosinec - Připomeneme si odkaz sv. Martina a sv. Mikuláše.

Slavnost spojená s výrobou adventních věnců, Vánoční slavnost

ČAS KLIDU – leden, únor – Připomeneme si Tři krále a Hromnice

Tříkrálový benefiční koncert a Masopustní slavnost.

ČAS PROBOUZENÍ – březen, duben – Připomeneme si postní období a velikonoční příběh

Velikonoční a Jarní slavnost

ČAS SLUNCE – květen, červen

Slavnost Svatojánská.