Ceník pro mateřskou školu od 1.9.2023.docx (34395)
Vážení rodiče,
v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií a ostatních provozních nákladů jsme po dohodě se zřizovatelem nuceni přistoupit ke zvýšení školného s platností od 1. 11. 2023. Tato změna je provedena v souladu s Dohodou o poskytování předškolního vzdělávání v Husově základní škole a mateřské škole SMĚROVKA (dále jen Dohoda), článkem V, odst. 1. Nová výše školného je uvedena v Ceníku, který je výše v odkazu. Tato příloha nahrazuje přílohu č. 1 Dohody. Výše školného je stanovena podle věku dítěte vždy k 1. 9. aktuálního školního roku.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
Olga Kühnlová
ředitelka Husovy ZŠ a MŠ SMĚROVKA