O školní družině

 

O DRUŽINĚ

 

Motto: „Kdo si hraje – poznává srdcem“

Naše školní družina má jedno oddělení rozšířené pro žáky od 1. až do 4. třídy s  maximální kapacitou do 25 dětí. Od letošního školního roku sdílí nově zrekonstruované prostory pro první a druhou třídu, čímž se nabízí mnohem větší možnosti pro odpočinek, relaxaci i družinové aktivity po vyučování.

Cílů máme v tomto školním roce mnoho, ale hlavně nám půjde o to, aby děti nevnímaly odpoledne strávené v družině pouze jako čas, který je dělí od odchodu domů, ale aby se těšily na společné chvíle naplněné zábavou, dobrodružným poznáváním, radostí, kamarádstvím a vzájemným vnímáním i respektem. Snažíme se proto zaměřit se na takové aktivity, do kterých se budou chtít děti zapojit spontánně sami a budou si při jejich prožívání vzájemně oporou, rádci i pomocníky napříč všemi věkovými skupinami a zároveň nepotlačovat vlastní individualitu.

 

V loňském školním roce jsme se tématicky zaměřili prostřednictvím cesty s vlastnoručně vyrobeným raketoplánem a řídícím střediskem NASA na poznávání vesmíru a objevení nové planety. Bohužel naši „expedici“ přerušila virová pandemie. I tak děti podnikly, po počátečních pilotních zkouškách, mnoho průzkumných napínavých startů a úspěšných přistání zpět na naší planetu. Z obyčejného kartonu vytvořily mnoho nových vesmírných objektů, včetně černé díry. A prostřednictvím video ukázek, které shlédly díky nově instalované informační technice v naší škole, měly možnost poznat i skutečný život kosmonautů na vesmírné stanici ISS.

 

Letos se chceme, kromě dalších běžných činností, zaměřit hlavně na velmi aktuální výzvu dnešní doby, a to vést děti k dalšímu poznaní naší planety Země a uvědomit si nejen krásu a jedinečnost přírody, ale i její křehkost a naši zodpovědnost vůči ní. Budeme se o to snažit prostřednictvím projektu „Robinsoni objevují záhadný ostrov“, který bude opět plný společných her, praktických ukázek a tvoření za  použití různých výtvarných technik a přírodních materiálů. Budeme se snažit trávit co nejvíce času i mimo družinu a starat se o skutečnou přírodu na školní zahradě i při procházkách a výletech v okolí Hostivice. Nezapomene přitom na zpívání při kytaře,  čtení pohádek a pokusíme se o třídní divadlo. Dále budeme rovněž pokračovat ve spolupráci na společných akcích školy i s dětmi mateřské školky a jejich učitelkami.

 

Vážení rodiče a děti, těší se na Vás

 

Mirjana Třebešková – vychovatelka