Projekty

Směrovka 3 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022780 je spolufinancován Evropskou unií.

21.03.2022 09:52
Směrovka 3 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022780 je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony III. CZ.02.3.X./0.0/0.0/20_080/0022780 Název: Směrovka 3 Projekt na podporu škol.

01.09.2021 11:26

„Předškolákovo individualizované vzdělání“

01.02.2021 16:25
Projekt OP VVV „Předškolákovo individualizované vzdělání“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562 Primárním zaměřením projektu je vytvoření funkční sítě 44 mateřských škol, jako center kolegiální podpory a vzájemného obohacování a učení škol a zejména pedagogů. Síť je zaměřena na...

Celé Česko čte dětem

15.10.2020 15:55
Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné...

Se Sokolem do života

01.10.2020 15:53
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV,...

Šablony II. etapa

02.09.2019 20:00
Jsme přihlášeni do výzvy šablony II. 

Spolupracujeme s SPC Step Kladno

11.06.2018 12:07
medailonek-MŠ-Směrovka.docx (12917)

Směrovka komunitní škola

06.02.2018 11:20
internet-MŠ.docx (74795)