ZS_cenik01092022 (1) (1).docx (32840)

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s výrazným nárůstem cen energií a ostatních provozních nákladů jsme po dohodě se zřizovatelem nuceni přistoupit ke zvýšení školného a poplatku za družinu s platností od 1. 9. 2022. Tato změna je provedena v souladu s Dohodou o poskytování předškolního vzdělávání v Husově základní škole a mateřské škole SMĚROVKA (dále jen Dohoda), článkem V, odst.  Nová výše školného včetně družiny je 

stanovena na 2 700,- Kč měsíčně a je uvedena v Ceníku, který je výše v odkazu.

Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
Olga Spálenka – Kühnlová
Ředitelka Husova ZŠ a MŠ Směrovka
Hostivice
 
V Hostivici dne 17. 6. 2022