Otevření SMĚROVKY

Vážení přítomní,

srdečně vás všechny pozdravuji při této radostné a požehnané chvíli otevření
mateřské školky Směrovka, která se nachází při Sboru Alberta Schweitzera
Církve československé husitské.

Albert Schweitzer byl protestantský duchovní a teolog, který se rozhodl pomáhat
lidem v Africe jako lékař. Když se ho ptali, jestli je pesimista nebo optimista,
tak odpověděl: „V poznání jsem pesimista, ale má vůle a naděje jsou optimistické“
(A. Schweitzer: Z mého života).

Vy, kteří jste založili a budovali tuto školku, potřebovali jste také mnoho vytrvalé
vůle a naděje, abyste záměr přivedli až k dnešnímu dni. Člověk potřebuje mít vůli
a naději. Vůle bez naděje se vyčerpá a naděje bez vůle, aktivity, nasazení je
naděje neúplná a statická.

Školka má být místem, kde je dětem spolu dobře a kde mohou rozvíjet své
schopnosti a čerpat hodnoty pro svoji životní orientaci.

Postava Alberta Schweitzera nám ukazuje směr k důležitým hodnotám.
Uvedu tři hodnoty, které jsou patrné v jeho životě a díle. Tím prvním je vztah
k přírodě a úcta k životu. Je představitelem filozofie úcty k životu v přírodě.

Tím druhým je rozvíjením umění a hudby. Albert Schweitzer byl skvělým
varhaníkem.  A tím třetím je jeho víra. Byl křesťanem, který věřil v Ježíše.
Nejen o něm psal knihy, ale on ho následoval v praktické pomoci
a službě druhým.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří toto dílo vzniku mateřské církevní školky
podpořili a zvláště těm, kteří se pro ně nasadili – sestře duchovní Jitce Brejtrové
a bratru Michalu Brejtrovi, i vám dalším. Přeji dětem, aby sem chodily rády
a cítily se zde dobře, jak v útulném a tvořivém prostředí vnějším, ale i vnitřním
prostředí mateřských sourozeneckých a kamarádských vztahů.

Všem pracovníkům přeji Boží požehnání, zdraví a optimismus v pojetí
Alberta Schweitzera, který se projevuje nezdolnou dobrou vůlí
a stálou živou nadějí.

ThDr. Tomáš Butta - patriarcha CČSH