Organizace vzdělávání

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Učitelky respektují individuální potřeby dětí, potřeby kolektivu
a dovedou reagovat na aktuální situaci, nečekanou událost a dle toho program uzpůsobit.

Víme, že dítě je přirozeně zvídavé, zajímají jej nové informace a chce se učit. Náš cíl je takový, abychom tuto přirozenost v dětech podpořili a rozvinuli. Volíme proto nejrůznější metody a formy, hravá forma učení se je v naší MŠ samozřejmostí. Samotné děti vedeme k tomu, aby měly otázky, přemýšlely, samostatně myslely, objevovaly, experimentovaly
a měly vlastní názory, které se nebojí projevit.

V největší možné míře je využíváno pobytu venku, pozornost je věnována opět jak řízené tak spontánní činnosti. S oblibou využíváme specifika venkovního prostředí k ozvláštnění výchovně-vzdělávacího procesu.

Činnosti jsou dětem nabízeny (nikoliv nuceny), a to s ohledem k jejich věku, schopnostem
a dovednostem. Řídíme se určitou měrou poznáním, které nám vyplývá z diagnostiky dětí v podobě jejich diagnostických portfolií.