Životospráva

MŠ Směrovka má pouze přípravnou kuchyň s výdejnou. Obědy pro děti jsou dodávány
z nedalekého zařízení pro školní stravování. Jedná se o firmu INITA, která má oprávnění vařit dětem do školských zařízení.
Společnost dbá na dodržování hygienických předpisů a postupů při stanovení systému
kritických bodů HACCP. V prostorách přípravné kuchyňky je jídlo pouze porcováno
a servírováno dětem do přilehlé jídelny. Na přípravách svačinek se děti spolupodílí. Každé
jídlo je doplňováno čerstvým ovocem nebo zeleninou a důraz je kladen na omezení cukru,
nezdravých tuků a soli. Po svačinách a po obědě si děti uklízejí použité nádobí samy,
popř. s pomocí pedagogů. Do jídla nenutíme, ale pozitivně motivujeme alespoň k ochutnání.
Učitelky vedou děti ke zdravému způsobu života, proto ve školce nefunguje odměňování
dětí sladkostmi.

V průběhu celého dne mají děti k dispozici čaj nebo vodu v konvicích. Děti používají vlastní plastové hrníčky přinesené z domova, pouze u oběda pijí ze školních skleniček. V teplých dnech jsou konvice s nápoji k dispozici také venku.

Otužování probíhá vzhledem k individuálním možnostem dětí (po dohodě se zákonnými zástupci dětí) přiměřeným oblékáním při pobytu ve škole a venku, každodenním pobytem venku (i za mírného deště nebo mrazu do -10 C alespoň krátká procházka).

Odpočinek je zařazován podle aktuální potřeby dítěte, odpoledne děti společně odpočívají na lehátku (s pohádkou). Dětem, které nespí (spánek již nepotřebují nebo si spánek dítěte nepřejí jeho rodiče), je po 30 min odpočinku umožněna klidná hra. Předškolákům jsou v této době individuálně nabízeny činnosti rozvíjející dovednosti a schopnosti potřebné pro dobrý start na základní škole. Jedná se o speciální pracovní listy a hry rozvíjející pozornost, soustředěnost, paměť, koordinaci ruka-oko, grafomotoriku, předmatematické dovednosti
a jiné.

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, děti z mladší věkové skupiny nejsou ke spánku nuceny, ale na lehátku setrvají alespoň jednu hodinu. Poté se přesunou do třídy, kde se věnují tiché hře. Starší děti jsou vedeny k tomu, aby po odpočinku poskládaly lůžkoviny a s pomocí učitelky je uložily na patřičné místo.