Spoluúčast rodičů

Spolupráce s rodinou je pro MŠ Směrovka klíčová, neboť se jedná o školu komunitního charakteru. Rodiče jsou maximálně vtahováni do děje školy a je oceněna jejich iniciativa
a aktivita. Pravidelné setkávání celých rodin v prostorách školy během slavností k našemu záměru přispívá. Rodiče se aktivně podílí na přípravě občerstvení, na drobných opravách, rukodělných činnostech, práci na zahradě a organizaci seminářů a kurzů pro rodiče
a veřejnost.

Rodiče jsou o dění MŠ informováni ústně, přes sdělení na nástěnkách či zaslanými e-mailovými dopisy.

Rodiče u nás mají zkrátka dveře otevřené, naším společným cílem jsou spokojené děti.