Psychosociální podmínky

Adaptační proces je vždy uzpůsoben dle individuálních potřeb dítěte a jeho rodičů. Rodiče mohou být alespoň zpočátku svému dítěti nablízku a dítě tak může vnímat, že prostor školy je zároveň i prostorem pro jeho rodiče, že jsou zde vítáni všichni. Důvěru k novému prostředí tak může získat snáz.

Velký přínos pro děti, pedagogy i rodiče vidíme v každodenních komunitních a ranních kruzích, je to čas a místo pro sdílení, plánování, drobné oslavy a naslouchání jeden druhého.

Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování, norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme ho pracovat samostatně i ve skupině a důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.