Denní program

Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na aktuálně vzešlé situace tak, aby vytvářel pohodu a radost z pobytu ve škole (rodiče mohou po předchozí domluvě, tak aby se nenarušila komunikace v ranním kruhu, přivádět své děti do školy i v pozdějších hodinách). Škola vychází vstříc výchovným záměrům rodičů a umožňuje nepravidelnou docházku dítěte do MŠ s ohledem na jeho potřeby. Spontánní hry jsou střídány řízenou činností a relaxací. Činnosti, které lze provádět venku, přenášíme na zahradu (tvoření z přírodnin, malování apod.).

Pohybové aktivity jsou zařazovány co nejčastěji při všech činnostech dětí.

Průběh a délka adaptačního období se plně odvíjí od potřeb konkrétního dítěte a je přitom využíváno maximální spolupráce s jeho rodinou.