Obecná charakteristika školy

MŠ Směrovka se nachází v centru Hostivice čelem do Husova náměstí v zástavbě rodinných domků v těsném sousedství husitského kostelíka, jehož prostory občas využíváme, např. při slavnostech. Budova z počátku 20. století původně sloužila jako měšťanský dům s obchodem v přízemí, chlévem a hospodářskými stavbami ve dvoře. V roce 2014 byla zakoupena Náboženskou obcí Církve československé husitské se záměrem ji zrekonstruovat a vybavit tak, aby byla vhodná pro předškolní i školní vzdělávání a sloužila tak i komunitnímu životu. Dostupnost školy je dobrá nejen pro místní občany, ale také pro zájemce z přilehlých obcí a Prahy. Škola se nachází v blízkosti autobusové zastávky i vlakového nádraží.
 

Naším cílem je hledat maximální využití venkovních prostor ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí. Školní dvůr a přírodní zahrada nabízí mnoho různorodých činností. Na dvoře je možnost jezdit na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Na zahradě je velké pískoviště. Altán jako zázemí pro odpočinkové činnosti slouží zároveň také jako učebna pro školáky v případě příznivého počasí. Část zahrady je ponechána jako louka, kde děti mohou pozorovat přirozený ekosystém. Dále je na zahradě vybudováno ohniště, které hojně využíváme při slavnostech a zeleninová a bylinková zahrádka. Práce na zahradě stále pokračují. V plánu je vybudování herních prvků.

   
Škola přijímá děti různých vyznání i bez vyznání.

Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídách a párovému vyučování v dopolední řízené činnosti
lze do kolektivu začlenit i děti s postižením. Velice si zakládáme na úzké spolupráci s rodiči.
Rodiče i další členy rodin zveme k podílení se na tvorbě výchovně-vzdělávacího programu,
jsme rádi za jejich podněty, nápady, připomínky, pomoc při výletech a výpravách, pomoc
s údržbou a provozem MŠ atd.