„Předškolákovo individualizované vzdělání“

01.02.2021 16:25

Projekt OP VVV „Předškolákovo individualizované vzdělání“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562

Primárním zaměřením projektu je vytvoření funkční sítě 44 mateřských škol, jako center kolegiální podpory a vzájemného obohacování a učení škol a zejména pedagogů. Síť je zaměřena na téma individualizace vzdělávání v MŠ. Sekundárně je projekt věnován podpoře rozvoje zapojených pedagogů a také jejich propojení se studenty (budoucími pedagogy).