Sportovní kroužek, průprava k míčovým a jiným pohybovým hrám. Probíhá ve zdejší Sokolovně.

Anglický jazyk pro ZŠ a MŠ

Keramika pro ZŠ a MŠ

Flétna pro ZŠ a MŠ

Logopedické hrátky od II.pololetí šk. roku 2020/21