Přihláška do ZŠ:  Žádost o přijetí do ZŠ.doc (98304)
 
    Zápisní list žáka do ZŠ a přípravné třídy: Zápisní list pro ZŠ web.docx (32460)
    
    Odhlášení žáka ze ZŠ: Odhlášení žáka ze školy.doc (97792)
     
    Žádost o uvolnění žáka z výuky na delší dobu: žádost o uvolnění z vyučování (1).doc (35328)
 
   
    Přihláška do přípravé třídy : Žádost o přijetí do přípravné třídy.doc (92672)
    
 
    Přihláška do školní družiny: zde
   
    Školní řád pro ZŠ : aktualizujeme
 
    Školní řád pro MŠ : aktualizujeme
 
    Řád ŠD: zde
 
    Uvolnění dítěte ze ŠD: zde
 
    Odhlášení ze ŠD: 
    
    Školní vzdělávací program MŠ: ŠVP MŠ Směrovka opravený 2023.odt (96567)
   
    Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu: ŠVP přípravná třída Husova^J aktuální.docx (81668)
    
    Školní vzdělávací program pro ZŠ je k dispozici v budově školy.