Přihláška do ZŠ:  Žádost o přijetí do ZŠ.doc (98304)
 
    Zápisní list žáka do ZŠ a přípravné třídy: Zápisní list pro ZŠ web.docx (32460)
    
    Odhlášení žáka ze ZŠ: Odhlášení žáka ze školy.doc (97792)
 
   
    Přihláška do přípravé třídy : Žádost o přijetí do přípravné třídy.doc (92672)
    
 
    Přihláška do školní družiny: zde
   
    Školní řád pro ZŠ : Školní řád pro ZŠ 19-20.docx (49066)
 
    Školní řád pro MŠ : Školní řad pro MŠ .doc (157184)
 
    Řád ŠD: zde
 
    Uvolnění dítěte ze ŠD: zde
 
    Odhlášení ze ŠD: zde
 
    Školní vzdělávací program MŠ: zde
    
    Školní vzdělávací program pro ZŠ je k dispozici v budově školy.