Odhlášení žáka ze ZŠ: Odhlášení žáka ze školy.doc (97792)
 
    
 
    Přihláška do školní družiny: zde
   
    Školní řád pro ZŠ : Školní řád pro ZŠ.docx (46158) 
 
    Školní řád pro MŠ : Školní řad pro MŠ .doc (157184)
 
    Řád ŠD: zde
 
    Uvolnění dítěte ze ŠD: zde
 
    Odhlášení ze ŠD: zde
 
    Školní vzdělávací program MŠ: zde
    
    Školní vzdělávací program pro ZŠ je k dispozici v budově školy.