Slavnost 5. 10. 2016

    Slovo o Mistru Janu Husovi v souvislosti s pojmenováním školy v Hostivici
 
    Milé děti, vážení rodiče, sestry a bratři.
 
    Jménem této školy bude po Janu Husovi, který žil před více než 600 lety.
    Jméno Jan dostal od svých rodičů při křtu, zřejmě v kostele v Prachaticích. Pocházel z jižních
Čech z Husince. Proto se také nazýval Jana z Husince. Je to malé město, dříve to byla osada.
Dnes je tam také základní škola s názvem Jana Husa. Jan se narodil v chudém venkovském
prostředí. Dodnes se tam ukazuje dům, kde je místnost se starou dřevěnou podlahou a kuchyň
s ohništěm. V této světničce se podle vyprávění Jan narodil.
    Proč se nazývá Mistr? Mistr Jan Hus. Mistr znamená učitel. Jan odešel do Prahy, kde studoval
na univerzitě založené císařem a králem Karlem IV. Na této univerzitě později Jan vyučoval a na
čas se stal jejím ředitelem – rektorem. Dnes je tam v nádvoří jeho socha.
    Jan na této soše, ale i mnohých dalších má v ruce velkou knihu – touto knihou je
Bible – Písmo svaté. Jan byl učitelem, ale i knězem. Učil a kázal v Betlémské kapli. Lidu
vysvětloval poselství této knihy v českém srozumitelném jazyce.
    Hus také rád zpíval už od mládí, kdy jako chlapec zpíval ve sboru v kostele v Prachaticích.
V Betlémské kapli kam přicházelo velké množství posluchačů, učil také lidi zpívat. Sám také
skládal nové písně nebo upravoval starší.
    Jeho životní příběh je velmi dobrodružný, protože žil ve velmi těžké rozbouřené době před
600 lety. Měl hodně přátel, ale měl také nepřátele. I vůči nim se snažil zůstat do konce života
vlídný a laskavý. Hus byl učitelem, který učil druhé, ale sám se také učil, aby mohl být dobrým
učitelem. Platí totiž zásada.  Nikdo nemůže být dobrým učitelem, pokud není dobrým žákem.
    Hus se učil z Bible, od Ježíše, který je též správným a nejmoudřejším učitelem všech dob.
Přeji Vám dětem a žákům, abyste se mohli mnoho nového a zajímavého dovídat. Také o životě
Jana z Husince, jehož jméno nese tato škola.
 
Tomáš Butta
patriarcha
5. říjen 2016
 
Modlitba a požehnání při slavnosti Husovy základní školy a mateřské školy
„Směrovka“ v Hostivici
 
Bože,
v tento den ti děkujeme za tuto mateřskou školu „Směrovka“. Děkujeme ti za všechny,
kteří toto dílo podpořili, pomohli jejímu vzniku a pomáhají rozvíjení její činosti.

Děkujeme ti za děti, které se zde setkávají a tvoří kamarádské společenství her,
tvořivosti a zpěvu.
Děkujeme ti za ty, kteří se dětem věnují a vytvářejí jim zde zázemí.
Děkujeme ti, že zde vzniká i základní škola, která nese jméno Mistra Jana Husa –
následovatele a svědka Ježíše Krista. Ať tento název žákům připomíná vlastnosti Husovy
osobnosti –  jeho víru, touhu po vzdělání i lásku k druhým lidem.
 
Prosíme, veď děti cestou víry a poznání dobra, tak aby mohli vnitřně růst a stávali se
užitečnými lidmi.
Prosíme, dej učitelům a rodičům moudrost svého Ducha, který je zdrojem moudrosti
a trpělivosti.
 
Požehnání
 
Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná těm, kdo k němu mají úctu,
jak malým, tak velkým (Ž 115,12-13).
Ať Boží požehnání je s vámi! Ať spočívá a zůstává Boží vlídnost a přízeň na tomto
místě setkávání, společenství a vyučování!
Ať Ježíš svým pokojem naplňuje naše srdce a vede naše kroky po dobré cestě!
Amen.