Rádi Vás přivítáme v naší škole !!!

  Dny otevřených dveří:

pro ZŠ 

čtvrtek 26.3.2020 od 08:30 do 17:30hod.

 

pro MŠ 

středa 25.3.2020 a to od 15:00 do 17:30hod.

 
 

Přehled akcí a termínů školního roku 2019/2020

 

02. 09. 2019           Záhájení školního roku - přivítání nových školáků

26. 09. 2019           Jablíčkový den a poděkování za úrodu - dopoledne

19.11. 2019            Keramická dílna - tvoření perníčků (dopolední program)

19.11. 2019            Přednáška "Školní zralost" s Mgr. Hanou Drvotovou v 16.00hod.

22. 11. 2019           16:30 - 19:00 Adventní dílny - vití věnců 

23. 11. 2019           15:00 - 18:00 Adventní dílny - vití věnců      

28.11. 2019            Návštěva Městské knihovny Hostivice v 10.00       

01.12.2019             Mikulášská nadílka v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 

05. 12. 2019           Navštíví nás Mikuláš - dopoledne

19. 12. 2019           Vánoční slavnost s divadelním představením od 16:30 hod.

23.12. 2019 - 2.1.2020 Vánoční prázdniny, škola je uzavřena! Základní škola má prázdniny od 23.12. 2019 do 3.1.2020 !

05. 01. 2020           Benefiční tříkrálový koncert pro naši školu 

                             v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí ve 14:00hod.

25. 02. 2020           Masopust - dopolední rej masek

26. 02. 2020           Popeleční středa

25. 03. 2020           Den otevřených dveří v MŠ - od 15 do 17:30 hod. 

26. 03. 2020           Den otevřených dveří v ZŠ - od 8:30 do 17:30 hod.   .

02. 04. 2020           Velikonoční slavnost od 16 hod. 

23. 04. 2020           Zápis do ZŠ od 15:00 do 18:00 hod. 

30. 04. 2020           Zápis do ZŠ od 15:00 do 18:00 hod.

25. 04. 2020           Zápis do MŠ od 15:00 do 18:00 hod.

14. 05. 2020           Zápis do MŠ od 16:00 do 18:00 hod.

18. 06. 2020           Svatojánská slavnost od 16 hod. 

 

 

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO

V Husově základní škole a mateřské škole SMĚROVKA

 

Z DŮVODU ZVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÉ JSOU TAKÉ HRAZENY ZE ŠKOLNÉHO, JSME NUCENI TUTO ČÁSTKU NAVÝŠIT A TO S PLATNOSTÍ OD 1. KVĚTNA 2019.

ZÁROVEŇ SNIŽUJEME CENU STRAVNÉHO.

Veškeré ceny po navýšení jsou uvedeny v novém ceníku ZŠ a MŠ, který je i k doptání v budově školy.

 

 

 

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

Olga Spálenka Kühnlová                                             

      ředitelka školy