Vážení rodiče,

těšíme se na Vás a na Vaše děti v novém školním roce 2020/21, který začne v úterý 1. září.

Harmonogram prvního týdne v MŠ: 

Příchod dětí je možný již od 7:30 hod. a nejpozději do 8:30 hod.

V případě adaptace nově příchozích dětí, je pro dítě vhodnější pozvolný nástup.

S sebou je vhodné vybavit dítě náhradním oblečením, přezůvkami, vlastním plastovým hrnečkem na pití. 

Třídní učitelka Vás bude informovat o dalších náležitostech. 

Třídní schůzky pro MŠ a přípravnou třídu jsou stanoveny na 8.září v 17:00hod.

 Harmonogram prvního týdne v ZŠ:

1.září - výuka od 9:00 do 10:00 hod. 
 
Příchod dětí, včetně prvňáčků od cca 8:45hod.
 
2. září - výuka 1. + 2. ročník od 8:20 hod. do 10:10hod. a 3. + 4. ročník do 11.15hod.
 
3. září výuka 1. + 2. ročník od 8:20 do 11.15 hod. a 3. a 4. ročník do 12.10 hod.
 
4. září výuka 1. až 4. ročník od 8:20 do 12:10 hod.
 
Od druhého týdne, bude výuka probíhat dle rozvrhu.
 
Třídní schůzky jsou stanoveny na 1. září od 15:30 hod. 1. + 2. třída a 16:30 hod. 3. - 4. třída
 
 
 
 
 
 

 

Přehled akcí a termínů školního roku 2019/2020

 

01.09.2020           Záhájení školního roku - přivítání nových školáků

01.10.2020           Jablíčkový den a poděkování za úrodu - dopoledne

28. – 30.10. podzimní prázdniny (ZŠ)

27.11. 2020  Adventní tvoření nejen s našimi dětmi a rodiči

4.12. 2020   Navštíví nás Mikuláš

16.12. 2020 Vánoční slavnost

23.12.2020 – 3.1.2021 vánoční prázdniny

28.1.2021  Vysvědčení

29.1. 2021 pololetní prázdniny (ZŠ)

16.2. 2021 Masopustní průvod

17.2. 2021 Karneval

8. – 12.3. 2021 jarní prázdniny (ZŠ)

17.3. 2021 Den otevřených dveří v MŠ 15 – 18.00 hod.

18.3. 2021 Den otevřených dveří v ZŠ 15 – 18.00 hod.

25.3. 2021 Velikonoční dílna nejen s našimi dětmi a rodiči od 16.00hod.

1. – 5.4. 2021 velikonoční prázdniny (ZŠ)

22.4. 2021 Zápis do ZŠ od 15.00 do 18.00hod.

5.5. 2021   Zápis do MŠ od 15.00 do 18.00hod.

13.5. 2021 Jarní slavnost od 16.00hod.

17.6. 2021 Svatojánská slavnost - loučení s předškoláky a školním rokem od 16.00hod.

 

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO

V Husově základní škole a mateřské škole SMĚROVKA

 

Z DŮVODU ZVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÉ JSOU TAKÉ HRAZENY ZE ŠKOLNÉHO, JSME NUCENI TUTO ČÁSTKU NAVÝŠIT A TO S PLATNOSTÍ OD 1. KVĚTNA 2019.

ZÁROVEŇ SNIŽUJEME CENU STRAVNÉHO.

Veškeré ceny po navýšení jsou uvedeny v novém ceníku ZŠ a MŠ, který je i k doptání v budově školy.

 

 

 

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

Olga Spálenka Kühnlová                                             

      ředitelka školy