Bylo vyhověno všem žádostím o přijetí do MŠ. 

Olga Spálenka Kühnlová, ředitelka školy

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ :

Milí rodiče,   
zápis do 1. ročníku školního roku 2020/21 bude z důvodu opatření vlády ČR k šíření koronaviru ON-LINE  ve dnech 20.-24.4.2020
 

Formulář prosím vyplňte a doručte buď osobně, ve dnech 27.(po) a 28.4.(út) od 13hod do 16hod.  do ZŠ (1.patro), nebo písemně na adresu školy.

 
 

Ti z Vás, kteří jste se chystali k zápisu do MŠ a přípravné třídy, máte možnost přijít k zápisu a to dne 

14.5. od 16:00 do 18:00hod.

 

kontaktujte ředitelku Olgu Spálenka Kühnlovou i v průběhu uzavření školy 

na e-mailu: smerovka-hostivice@seznam.cz

 nebo tel. 773 782 535

Jsme Vám kdykoliv k dispozici!

Těšíme se na Vás, jste srdečně vítáni!

 

 

 

Na školní rok 2020/2021 otvíráme

Přípravnou třídu základní školy.

Případné zájemce velice rádi přivítáme při zápisech do MŠ a to 14.5. od 16:00 do 18:00hod.

Těšíme se na Vás

Adresa: Husova ZŠ a MŠ SMĚROVKA, K Nádraží 104 vchod za optikou (fakticky Čsl. Armády 19)

Kontakt na paní ředitelku Olgu Spálenka Kühnlovou 773 782 535

Přípravná třída základní školy

Přípravná třída je určena pro děti NEJEN s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, ale i děti v předškolním věku od 5 let. Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro PR, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm vývoje dětí v přípravné třídě.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.

Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném působení na děti.

V rámci přípravné třídy také nabízíme kroužek „Hláskář“, jehož obsahem je Trénink jazykových schopností dle metody D.B. Elkonina. Tato metoda rozvíjí jazykové schopnosti a díky tomu umožňuje předcházet vzniku poruch učení ve školním věku a působí preventivně proti školní neúspěšnosti v oblasti čtení a psaní. Děti se během lekcí pomocí loutek přenesou do kouzelné krajiny hlásek a slov, v níž se seznamují hravou formou se strukturou a stavbou slov.

 

 

Přehled akcí a termínů školního roku 2019/2020

 

02. 09. 2019           Záhájení školního roku - přivítání nových školáků

26. 09. 2019           Jablíčkový den a poděkování za úrodu - dopoledne

19.11. 2019            Keramická dílna - tvoření perníčků (dopolední program)

19.11. 2019            Přednáška "Školní zralost" s Mgr. Hanou Drvotovou v 16.00hod.

22. 11. 2019           16:30 - 19:00 Adventní dílny - vití věnců 

23. 11. 2019           15:00 - 18:00 Adventní dílny - vití věnců      

28.11. 2019            Návštěva Městské knihovny Hostivice v 10.00       

01.12.2019             Mikulášská nadílka v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 

05. 12. 2019           Navštíví nás Mikuláš - dopoledne

19. 12. 2019           Vánoční slavnost s divadelním představením od 16:30 hod.

23.12. 2019 - 2.1.2020 Vánoční prázdniny, škola je uzavřena! Základní škola má prázdniny od 23.12. 2019 do 3.1.2020 !

05. 01. 2020           Benefiční tříkrálový koncert pro naši školu 

                             v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí ve 14:00hod.

25. 02. 2020           Masopust - dopolední rej masek

26. 02. 2020           Popeleční středa

25. 03. 2020           Den otevřených dveří v MŠ - od 15 do 17:30 hod. 

26. 03. 2020           Den otevřených dveří v ZŠ - od 8:30 do 17:30 hod.   .

02. 04. 2020           Velikonoční slavnost od 16 hod. 

23. 04. 2020           Zápis do ZŠ od 15:00 do 18:00 hod. 

30. 04. 2020           Zápis do ZŠ od 15:00 do 18:00 hod.

25. 04. 2020           Zápis do MŠ od 15:00 do 18:00 hod.

14. 05. 2020           Zápis do MŠ od 16:00 do 18:00 hod.

18. 06. 2020           Svatojánská slavnost od 16 hod. 

 

 

OZNÁMENÍ O NAVÝŠENÍ ŠKOLNÉHO

V Husově základní škole a mateřské škole SMĚROVKA

 

Z DŮVODU ZVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÉ JSOU TAKÉ HRAZENY ZE ŠKOLNÉHO, JSME NUCENI TUTO ČÁSTKU NAVÝŠIT A TO S PLATNOSTÍ OD 1. KVĚTNA 2019.

ZÁROVEŇ SNIŽUJEME CENU STRAVNÉHO.

Veškeré ceny po navýšení jsou uvedeny v novém ceníku ZŠ a MŠ, který je i k doptání v budově školy.

 

 

 

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

Olga Spálenka Kühnlová                                             

      ředitelka školy