Motto:
Jaké děti se rodí, to v moci žádného není. Ale aby dobrým vedením
na dobré vyšly, to v moci naší jest. Neboť moudrý štěpař jakoukoli
pláň vezme, hledí ji vést, aby z ní štěp byl.

J. A. Komenský

 

 

Novinky

Přihlášky na příměstský tábor
Zápis
DOTAZNÍK Zájmu o vzdělávání dítěte ve SMĚROVCE (na 10min)
Otevřené aktivity Centra volného času od podzimu 2016
 Slavnost 5. 10. 2016 

 


Kontakt

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA, Olga Spálenka Kühnlová, ředitelka

dům SMĚROVKA
Čsl. armády 19, Hostivice
zelený dům na světelné křižovatce Husova náměstí

vstup do domu SMĚROVKA
v uličce K Nádraží
za Bufetem

poštovní adresa:
Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA
K Nádraží 104
253 01 Hostivice


773 782 535