Motto:
Jaké děti se rodí, to v moci žádného není. Ale aby dobrým vedením
na dobré vyšly, to v moci naší jest. Neboť moudrý štěpař jakoukoli
pláň vezme, hledí ji vést, aby z ní štěp byl.

J. A. Komenský


Kontakt

Mateřská škola SMĚROVKA, Bc. Jitka Brejtrová, zástupce ředitele

dům SMĚROVKA
Čsl. armády 19, Hostivice
zelený dům na světelné křižovatce Husova náměstí

vstup do domu SMĚROVKA
v uličce K Nádraží
za Bufetem

poštovní adresa:
Mateřská škola SMĚROVKA
K Nádraží 104
253 01 Hostivice


737 128 702